Opći uvjeti poslovanja

Opći uvjeti poslovanja

Ovim uvjetima korištenja detaljnije se uređuje odnos izmedu pružatelja web hosting pre-paid usluga Elements obrt za informatičke usluge (u daljnjem tekstu Elements) i korisnika usluga. Korisnik usluga može biti pravna i poslovno sposobna fizička osoba (u daljnjem kontekstu Korisnik). Uvjeti korištenja usluge koji slijede su neophodni da bi osigurali pružanje najbolje moguće usluge svim našim korisnicima, a istovremeno zadovoljili naše zakonske i moralne odgovornosti. Nepoštivanja bilo kojeg od uvjeta rezultirati će deaktivacijom i/ili suspenzijom korisničkog računa bez posebnog upozorenja, u kojem slučaju nema povratka već uplaćenih iznosa za naknade. Diskrecijsko pravo Elements-a da odluči što predstavlja kršenje uvjeta korištenja usluge.

Pravila korištenja

Korištenjem bilo kojeg dijela naše web stranice automatski prihvaćate sva aktualna pravila korištenja. Korisnici su dužni redovito čitati pravila korištenja, te se smatra da su korisnici kontinuiranim korištenjem naše web stranice, u svakom trenutku upoznati s aktualnim pravilima korištenja, te da su ih razumjeli u cijelosti. Niti jedan dio naše web stranice ne smije se koristiti u nezakonite svrhe niti za promoviranje istih.

Obavijest korisnicima

Svi podaci na ovim internetskim stranicama namijenjeni su pružanju općih smjernica o pitanjima od interesa i ne odnosi se na neku specifičnu situaciju, društvo ili fizičku osobu. Iako u razumnoj mjeri ulažemo napor kako bismo pružili ažurirane i točne informacije, njihovu točnost ne možemo jamčiti u svim slučajevima ili u budućnosti, budući da može doći do nenamjernih pogrešaka te se primjenjivi zakoni, pravila i propisi često mijenjanju.

Poveznice i reference

Naše internetske stranice sadrže poveznice i reference na druge internetske stranice. Nemamo nikakav utjecaj na dizajn i sadržaj tih internetskih stranica. Stoga se ne može smatrati da objavljivanjem bilo koje poveznice na ovoj internetskoj stranici, podupiremo internetske stranice na koje poveznica vodi. Nismo pregledalo ni istražili cjelokupni sadržaj internetskih stranica na koje vodi poveznica te se nećemo smatrati odgovornim ako naiđete na materijale koji se pokažu netočnim, neprikladnim ili nezakonitim. Ovi uvjeti ograničenja odgovornosti odnose se na sve poveznice koje se nalaze na našim internetskim stranicama i na sve sadržaje stranica na koje te poveznice vode.

Autorsko pravo

HTML, tekst, slike, ilustracije, razmještaj elemenata i drugi sadržaji ovih internetskih stranica zaštićeni su pravima intelektualnog vlasništva. Niti jedan dio HTML-a, teksta, slika i drugog sadržaja koji vam je na raspolaganju na ovim internetskim stranicama ne može se niti u jednom obliku ponovno distribuirati, mijenjati, prodati, kopirati, prenositi ili kopirati na drugi medij. To se odnosi na sva sredstva reprodukcije, kako elektronička tako i mehanička, poput fotokopiranja, prijenosa telefaksom, snimanja, ponovnog kodiranja, ili korištenja bilo kojeg sustava za spremanje i pronalaženje podataka, bez pisanog dopuštenja. Sadržaj se može koristiti samo za osobne edukativne i nekomercijalne potrebe.

Ilegalno korištenje

Naše usluge mogu se koristiti samo za zakonski dopuštene aktivnosti. Prijenos, spremanje, distribucija informacija, podataka ili materijala kojim se krše bilo koji zakoni, a posebno zakona o autorskom pravu i srodnim pravima (NN167/03, NN79/07) ili odredbe strogo je zabranjeno. To uključuje, ali se ne ograničava samo time: materijal zaštićen copyrightom, trademark, poslovna tajna ili ostalo intelektualno vlasništvo ili pravo korišteno bez autorizacije i materijal koji je prost, uvredljiv, predstavlja nezakonitu prijetnju, ili krši zakone kontrole izvoza. Primjeri neprihvatljivog sadržaja ili linkova: piratski software, hackerski programi ili arhive, warez stranice, mp3, i irc botovi. Pretplatnik naših usluga prihvaća nadoknaditi štetu i ne kriviti Elements za bilo kakve tužbe proizašle iz korištenja usluga na način da štete pretplatniku ili bilo kojoj drugoj strani. Elements odlučuje što predstavlja kršenje ovih pravila.

Sigurnost

Kršenje sistemske ili mrežne sigurnosti je strogo zabranjeno i može rezultirati kaznenom i građanskom odgovornošću. Evo nekih, ali ne i jedinih primjera: neovlašten pristup, uporaba, provjera ili skeniranje sistemskog osiguranja ili autorizacijskih mjera, podataka ili prometa. Ometanje usluge bilo kojeg korisnika, hosta ili mreže, mail bombing, flooding, namjerni pokušaji preopterećenja sistema i broadcast napadi, itd.

Resursi servera

Svakom web hosting korisniku koji koristi veliku količinu serverskih resursa bit će ponuđeno da se dodatni resursi plate (prelazak na vps) ili da se smanji potreba za resursima na prihvatljivu razinu.

Domene

Registracija komercijalne domene - nudimo vam registraciju svih komercijalnih domena za privatne i pravne osobe. Komercijalne domene su .com, .net, .org, .biz, .info, .com.hr, .me, .hr, .eu. elements ne odgovara za točnost podataka whois poslužitelja te ne garantira da će domena biti dostupna i nakon inicijalne provjere njezine dostupnosti. U slučaju da je domena plaćena, a nije dostupna, Elements će ponuditi povrat sredstava ili registraciju nove, slične domene. Pokretanjem procesa registracije bilo koje komercijalne ili besplatne domene, ne garantira i registraciju iste.

Besplatne .hr domene - pravne osobe:
- pravne osobe imaju mogućnost registracije jedne besplatne domene;
- naziv besplatne domene mora sadržavati registrirano ime ili registriranu kraticu imena pravne osobe;

Besplatne .hr domene - fizičke osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost:
- fizičke osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost i dalje imaju pravo na registraciju jedne besplatne domene;
- naziv besplatne domene mora sadržavati naziv samostalne djelatnosti i ime i prezime ili dio imena i prezimena vlasnika ili naznaku vrste samostalne djelatnosti

Za dodjeljivanje besplatne .hr domene nadležan je CARNet. Zakonski rok u kojem je CARNet obavezan odgovoriti na zahtjev je 10 radnih dana od trenutka dostavljanja obrazaca u CARNet. Više informacija možete saznati na adresi www.dns.hr.

Naplatne .hr domene - pravne osobe mogu registrirati devet naplatnih domena, a fizičke osobe jednu. Domene u .hr domenskom prostoru se reguliraju u skladu s Pravilnikom o ustrojstvu i upravljanju vršnom nacionalnom internetskom domenom.

Elements, za korisnike, vrši registraciju i administraciju naplatnih .hr domena preko regica.net servisa.

Backup

Elements provodi dnevne backup-ove na svim serverima. Elements nije odgovoran za izgubljene podatke, vrijeme, prihod ili bilo koje druge resurse zbog loših backupova ili nepostojećih backupova.

UCE (unsolicited commerce email)

UCE (unsolicited commerce email)ili spam spaming, ili slanje velike količine neželjenih e-mail poruka, sa ili preko elements servera ili upotreba e-mail adrese koju opslužuje host je u potpunosti zabranjeno. Ukoliko korisnik dospije na spam liste elements zadržava pravo blokiranja korisnikovog računa u svrhu zaštite servera. Elements je taj koji odlučuje kada se ovo pravilo krši.

Virusi

Ukoliko korisnik preko svog korisničkog računa šalje viruse drugim korisnicima ili konstantno prima viruse elements zadržava pravo blokiranja svih korisničkih računa u svrhu zaštite servera i drugih korisnika. Korisnik je dužan samostalno osigurati antivirusnu zaštitu i informatičku podršku unutar tvrtke. Korisnici Elements oslobađaju odgovornosti za štetu nastalu njima ili nekom drugome kroz upotrebu naših usluga. Elements usluge se nude takve kakve jesu bez ikakvih garancija, izravnih ili impliciranih. Ne tvrdimo niti garantiramo da će naša usluga biti u potpunosti, sigurna, neprekinuta i bez pogrešaka, jer nismo u mogućnosti kontrolirati sve pretpostavke koje su potrebne za korištenje usluge.

Zlouporaba servera

Svaki pokušaj destabiliziranja ili oštećivanja servera ili našeg korisnika je u potpunosti zabranjeno. Svako nepridržavanje svih navedenih smjernica i pravila rezultirat će deaktivacijom korisničkog računa i/ili građanskom odgovornošću. Mi zadržavamo pravo da uklonimo bilo koji korisnički račun bez prethodne obavijesti uz predočenje razloga ukidanja dotičnog.

Distribucija programa i raznog softwarea

Korisnički računi se ne smiju koristiti u svrhu distribucije softwarea i multimedijalnih proizvoda. Ako želite distribuirati software i/ili multimedijske datoteke, molimo vas da nas kontaktirate radi posebnog dogovora.

Multimedija

Multimedijalni fileovi su definirani kao svi grafički, audio i video fileovi. Korisnički računi se ne smiju koristiti u svrhu distribucije i pohranjivanja velikih količina multimedijalnog materijala. Ako korisnik koristi više od 70% diskovnog prostora za pohranu multimedijalnih podataka ili u smislu ukupne veličine ili u broju podataka, smatrat će se da sadrži neobičnu količinu multimedijskih dokumenata.

Aktivnosti koje poduzima Elements

Svako nepoštivanje i/ili neispunjavanje navedenih odredbi i uvjeta od strane korisnika je temelj za deaktivaciju računa. Elements zadržava pravo uklanjanja korisničkog računa bez prethodne obavijesti. Kada elements utvrdi nepridržavanja svojih pravila, pokrenut će provjeru eventualnog protupravnog činjenja od strane korisnika. Tijekom provjere elements može ograničiti korisnikov pristup u svrhu sprečavanja daljnjih potencijalno neovlaštenih aktivnosti. Ovisno o ozbiljnosti protupravnog činjenja, Elements može ograničiti, suspendirati ili ukinuti korisnikov korisnički račun i/ili poduzeti druge aktivnosti vezane uz građansku odgovornost. Ako je protupravno činjenje kazneno djelo, Elements će obavijestiti nadležno tijelo vlasti. Korisnici oslobađaju elements odgovornosti za štetu nastalu njima ili nekom drugome kroz upotrebu naših usluga. Elements nije odgovoran za probleme nastale uslijed nestanka struje, prekida veza (linkova), kvarova na hardwareu ili softwareu drugih proizvođača koje nije moguće predvidjeti. Elements će poduzeti sve korake da taj kvar otkloni u najkraćem mogućem roku. Za sve sporove nadležan je stvarano nadležnih sud u Zagrebu.

Odgovornosti korisnika

Korisnik je odgovoran za sve aktivnosti koje potječu sa njegovog korisničkog računa, osim ako se ne dokaže da je žrtva vanjskog hackinga ili krivotvorenja adrese. Korisnik je odgovoran za osiguravanje vlastitog korisničkog imena i lozinke. Korisnik preuzima odgovornosti za sav materijal na svojoj web stranici, koji postavi netko drugi. Upotreba hosting usluga zahtijeva određenu razinu znanja korištenja internet jezika, protokola i programa.

Plaćanja

Naša usluga se isključivo temelji na pred-plaćenoj usluzi ( tzv. pre-paid ), koja može biti u periodima od jednog do dvanaest mjeseci. Elements nije dužan pružiti uslugu korisniku koji nije podmirio sva svoja dugovanja za nadolazeći naručeni period. Elements se obvezuje da će kontaktirati korisnika najkasnije 15 dana prije isteka zakupljene usluge te mu ponuditi produženje ili deaktivaciju iste. Korisnik se obavezuje da će podmiriti sva potraživanja od elements najkasnije 15 dana od primitka ponude, osim ako nije dogovoreno drugačije. Programerske i administracijske usluge dodatno se naplaćuju.

Promjene

Elements zadržava pravo dodavati, brisati ili mijenjati bilo koji uvjet iz novog dokumenata, o kojim promjenama će biti obaviješteni postojeći korisnici.

Uskraćivanje usluge

Elements zadržava pravo da odbije uslugu i/ili pristup usluzi bilo kome, na osnovu vlastitih procjena. Elements nije odgovoran za bilo kakvu štete nastalu uskraćivanjem usluge niti za eventualno nastale troškove uslijed uskraćivanja usluge. Elements ima pravo uskratiti uslugu (hosting, poslužitelj, itd) ili bilo koji servis vezan uz uslugu (mail, web, itd), ukoliko postoje otvorene i nepodmirene stavke donosno dugovanje korisnika u svezi bilo koje usluge izvršene od strane Elements. Elements ima pravo uskratiti uslugu (hosting, poslužitelj, itd) ili bilo koji servis vezan uz uslugu (mail, web, itd), ukoliko postoje bilo kakvi sporovi između korisnika i Elements. Kupnjom odnosno aktivacijom bilo koje usluge, korisnik izjavljuje da je pročitao i u cijelosti razumio te prihvatio ove uvjete korištenija usluge. Ukoliko je riječ o .hr ili .com.hr domeni, kupnjom usluge korisnik izjavljuje da je pročitao i u cijelosti razumio te prihvatio pravilnik o ustrojstvu i upravljanju vršnom nacionalnom internetskom domenom.

Kontakt

Ako postoji bilo kakvo pitanje ili nejasnoća vezana za naša pravila i politiku privatnosti, slobodni ste kontaktirati nas u bilo kojem trenutku.
Elements Digital d.o.o.
Dobriše Cesarića 3
10090, Zagreb
Hrvatska
E-mail:

Dokumenti

Pravilnik o ustrojstvu i upravljanju vršnom nacionalnom internetskom domenom (pdf)

Registracija domena pravnih osoba s poslovnim nastanom u EU (pdf)

Tumačenje odluke o registraciji domena pravnih osoba s poslovnim nastanom u EU (pdf)

Pravilnik o Izmjenama i dopunama Pravilnika o ustrojstvu i upravljanju vršnom nacionalnom internetskom domenom

Odluka o postupku i uvjetima registracije domena sastavljenih od jednog ili dva alfanumerička znaka te domena s dijakritičim znakovima (pdf)

Odluka o postupku i uvjetima promjene korisnika .hr domena (pdf)

Kontaktirajte nas (+385) 99 8368 558