Affinity Designer cijena

Affinity Designer cijena

Affinity Designer trajna licenca.

Jednokratno plaćanje za trajnu licencu. Kupljeni software se preuzima u trenutnoj verziji.

Cijena je ista za MAC i Windows platforme.

Kupljena licenca za MAC ne vrijedi i za Windows platformu i obrnuto.

Kod narudžbe licence potrebno je navesti za koji operativni sustav želite kupiti software.

Kupljenu licencu možete dodjeliti jednom useru ili jednom računalu.

MAC ili Windows
  • trajna licenca
  • jednokratno plaćanje
  • jedan korisnik ili jedno računalo
  • nadogradnja se plaća
537,50 (430,00+PDV) kn

Affinity Designer pretplata.

Kupljeni software se preuzima u trenutnoj verziji,a u narednih godinu dana od dana kupnje sve nadogradnje su besplatne.

Cijena je ista za MAC i Windows platforme.

Kupljena licenca za MAC ne vrijedi i za Windows platformu i obrnuto.

Kod narudžbe licence potrebno je navesti za koji operativni sustav želite kupiti software.

Kupljenu licencu možete dodjeliti jednom useru ili jednom računalu.

MAC ili Windows
  • godišnja licenca
  • plaćanje za 12 mjeseci
  • jedan korisnik ili jedno računalo
  • nadogradnja u pretplatnom periodu je uključena u cijenu
537,50 (430,00+PDV) kn